MOVIMENT

espai de Moviment Ajuntament Granollers

Moviment és un projecte de l'Equip comunitari de l'Ajuntament de Granollers.

És un projecte adreçat a dones en el qual, a través de les arts escèniques com el moviment, l’expressió corporal i la dansa, es treballen aspectes relacionats amb l'autoestima, les relacions personals, les habilitats socials i la gestió emocional.

Alhora, s’incorporen una sèrie de continguts a treballar de manera transversal a totes les sessions els quals engloben conceptes generals com la salut, el gènere, la ciutat, l'espai públic, el drets, la cultura, etc.

En aquest sentit, el projecte pretén ser un espai de cura i trobada entre les dones a través del qual es puguin treballar diferents àmbits del seu desenvolupament personal i es pugin vincular a la ciutat mitjançant diferents propostes que es realitzaran des del mateix equip comunitari